صندوق رفاه دانشجویی

تعداد بازدید:۵۱۵۳

صندوق رفاه دانشجویی واحد شهرری در راستای کمک و مساعدت های بی شائبه ریاست واحد و معاونت اداری و مالی رسالت کمک به دانشجویان کم بی بضاعت را بر عهده دارد که این امر در قالب پرداخت انواع وام های شهریه، کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه تحصیلی، اجاره مسکن، ضروری (درمانی) به شرح ذیل انجام می گردد.

در جهت کمک به تامین شهریه دانشجویان اقدام به تقسیط شهریه متغیر و یا پرداخت وام های شهریه کوتاه مدت و بلند مدت با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصیل، در جهت تشویق دانشجویان برای امر مقدس ازدواج اقدام به پرداخت وام کمک هزینه ازدواج با اقساط۲۰ ماهه، به منظور کمک به تامین اجاره مسکن، وام اجاره مسکن، به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه های تحصیلی، وام کمک هزینه تحصیلی، در جهت کمک به تامین بخشی از هزینه های درمانی، انجام عمل جراحی و هزینه های بیمارستانی اقدام به پرداخت وام ضروری با اقساط ۲۰ ماهه نموده است.

همچنین صندوق رفاه به منظور رفاه حال دانشجویان که تمایل به استفاده از تسهیلات وام صندوق را ندارند از طریق ارائه چک نیز مبادرت به تقسیط شهریه آنان می نماید.

آخرین ویرایش۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷