معرفی مدیران

تعداد بازدید:۴۰۹۳

    دکتر سید محمد میرزاده حسینی

    معاونت توسعه مدیریت و منابع

    تلفن:55229292

    ایمیل:

    سید عباس شاهچراغی

    مدیر کل اداری

    تلفن:55229294

    ایمیل:

 

    اقای پازکی

    خزانه دار

    تلفن:55229294

    ایمیل:

 

    فاطمه قمصری

    مسئول حسابداری

    تلفن:55229391

    ایمیل:

    اکبر مقامی

  مسئول حسابداری دانشجویی

    تلفن:55229200

    ایمیل:

 

    خانم اصغرپور

    رئیس صندوق رفاه دانشجویی

    تلفن:55229309

    ایمیل:

    احسان محمدعلی

    رپیس کارگزینی

    تلفن:55229294

    ایمیل:

 

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۳۹۹