پرسش و پاسخ

تعداد بازدید:۲۳۶۳

۱دانشجو چه وام هایی می تواند از صندوق رفاه دانشگاه دریافت کند؟

پاسخ : ۱ –  وام تامین شهریه میان مدت  ۲ – وام قرض الحسنه (کمک هزینه تحصیلی،ازدواج ،ضروری) ۳ – وام بلند مدت وزارت علوم

۲ –  چه زمانی مدارک خود را برای دریافت وام بلند مدت تحویل صندوق رفاه بدهیم؟

پاسخ: برای نیمسال اول از اواسط شهریور ماه تا اواسط مهرماه و برای نیمسال دوم از از اول دی ماه تا اواسط بهمن ماه

لازم به ذکر است از طریق سایت زمان تشکیل پرونده اطلاع رسانی می شود.

۳ آیا تشکیل پرونده منوط به دریافت وام می باشد؟

پاسخ : خیر، با توجه به اینکه این وام مربوط به وزارت علوم می باشد و اعتبار تخصیص یافته به واحد محدود می باشد به همه پرونده های دریافتی وام تعلق نمی گیرد.

۴در طول تحصیل چند بار می توانیم وام بلند مدت دریافت کنیم؟

پاسخ: سه ترم می توانید از وام بلند مدت استفاده نمایید.

۵آیا ترم ۵ هم می توان وام دریافت کرد؟

پاسخ :خیر فقط تا ترم ۴ می توان از شرایط وام استفاده نمود از بعد آن از هیچ نوع وامی نمی توان استفاده نمود.

۶از چه زمانی باید برای دریافت دفترچه اقساط وام بلند مدت اقدان نمود؟

پاسخ :بعد از دریافت برگه تسویه حساب باید به صندوق رفاه واحد مراجعه نمایید.

۷در صورت اخراج یا انصراف اگرقبلا وام بلند مدت دریافت کرده باشیم  چگونه باید تسویه حساب نماییم؟

پاسخ :باید به صورت یکجا بدهی را تسویه نمایید در غیر اینصورت وزارت علوم از طریق ضامن اقدام مینماید.تنها دانشجویانی که قادر به پرداخت بصورت یکجانباشند می توانند بدهی خود را تقسیط نمایند.

۸شرایط ضامن برای دریافت وام چگونه است؟

پاسخ : ضامن باید کارمند رسمی ،پیمانی یا بازنشسته باشد.تنها برای وام تامین شهریه ضامن متواند کاسب با جواز کسب باشد.

۹- آیا اگر در ترمی انتخاب واحد نداشته باشیم می توان وام دریافت نمود؟

پاسخ: خیر تنها در صورت انتخاب واحد می توانید وام دریافت نمایید.

۱۰- آیا برای دریافت وام تامین شهریه تحویل چک جهت ضمانت ضروری است؟

پاسخ : بله در غیر اینصورت مدارک شما ناقص می باشد و تربیت اثر داده نمی شود.

۱۱چک در چه وجهی و به چه تاریخی باشد؟

پاسخ : چک در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) شهرری باشد و بدون تاریخ

لازم به ذکر است چک هایی که بابت ضمانت در آنها قید شود یا خط خورده و مخدوش باشد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نمی شود.

۱۲باز پرداخت وام تامین شهریه از چه تاریخی می باشد؟

 پاسخ : از ماه بعد از دریافت وام اقساط ان شروع می شود

۱۳آیا در زمان پرداخت اقساط نوشتن شناسه واریز ضروری می باشد؟

پاسخ :بلی در غیر اینصورت پرداختی شما ثبت نمی گرددو از بدهی شما کسر نمی شود.

 

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷