وام شهریه میان مدت(۱۰ ماهه)

تعداد بازدید:۳۱۴۹

مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام شهریه میان مدت(10 ماهه)

1-     کپی از صفحه اول شناسنامه(1 برگ)

2-     کپی از صفحه اول شناسنامه ضامن(1 برگ)

3-     کپی از برگه واحدگیری ترم جاری(1 برگ) 

4-     کپی از فیش حقوقی ضامن(1 برگ)

٭تذکر1: فیش ارائه شده حتماً مربوط به ضامن باشد.

5-     کپی از کارنامه کلی تحصیلی(1برگ)

6-      تکمیل فرم های درخواست 1 و 2 و تعهد وام

7-      یک برگ چک برای ضمانت وام که مبلغ آن 20% بیشتر از وام دریافتی باشد.

٭تذکر2: حواله کرد چک خط خورده باشد و بدون تاریخ در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) نوشته شود. از نوشتن کلمات اضافی (ضمانت، امانت،و....)خودداری شود،درغیراین صورت ازدریافت آن معذوریم.پشت چک توسط وام گیرنده امضاء وشماره تلفن منزل خودرا پشت چک بنویسید.

٭تذکر3:چک ضمانت میتواند برای شخصی غیرازضامن باشد.

8-     ارائه کپی از پشت و روی چک ضمانت (1برگ)

٭مبلغ وام شهریه 50% کل شهریه ترم جاری میباشد.

٭تذکر:دانشجوی متقاضی وام شهریه نباید بیشتر از 1 ترم مشروط شده باشد وهمچنین دانشجوی ترم اول و آخر نباشد در اینصورت از پذیرفتن مدارک وام معذوریم.

فرم شماره یک

فرم شماره دو

تعهد نامه

آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۳۹۷